Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


hospital services. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
833 40 Bratislava 3 , Limbová 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59371111, (02) 54774987
Mobil:
(02) 54774395
Fax:
(02) 54776243, (02) 54776243

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
975 17 Banská Bystrica , Námestie L. Svobodu 4 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4413301, (048) 4413454
Mobil:
(048) 4413317
Fax:
(048) 4134214, (048) 4134214

Fakultná nemocnica

Sídlo:
911 71 Trenčín , Legionárska 28 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6566111, (032) 6520365
Mobil:
(032) 6566112
Fax:
(032) 6520104, (032) 6520104

Fakultná nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
813 69 Bratislava 1 , Mickiewiczova 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 57290111, (02) 52923480
Mobil:
(02) 52923651
Fax:
(02) 52923126, (02) 52923126

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - Ružinov

Sídlo:
826 06 Bratislava 2 , Ružinovská 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 48234111, (02) 43333162
Mobil:
(02) 43338242
Fax:
(02) 43336433, (02) 43336433

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta

Sídlo:
974 00 Banská Bystrica , Námestie L. Svobodu 1 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4133967, (048) 4412847
Mobil:
(048) 4412850
Fax:
(048) 4137240, (048) 4137240

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana

Sídlo:
080 01 Prešov , Hollého 14 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7011111, (051) 7011793
Mobil:
(051) 7011493
Fax:
(051) 7722247, (051) 7722247

FNsP Bratislava - nemocnica akad. Ladislava Dérera Bratislava-Kramáre

Sídlo:
833 05 Bratislava-Kramáre , Limbová 5 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59541111
Fax:
(02) 54793636, (02) 54793636

Gynekologicko - pôrodnícka nemocnica

Sídlo:
811 03 Bratislava , Partizánska 27 map_btn
telefónne čislo:
(02) 4252501, (02) 54414103
Fax:
(02) 54435400, (02) 54435400

Liečebňa pre dlhodobo chorých

Sídlo:
034 01 Ružomberok , Štiavnička map_btn
telefónne čislo:
(044) 4323162, (044) 4323163
Fax:
(044) 4325827, (044) 4325827

Martinská fakultná nemocnica

Sídlo:
036 01 Martin , Kollárova 2 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4203303, (043) 4203483
Fax:
(043) 4237604, (043) 4237604

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.

NEMOCNICA Bánovce, s.r.o.

Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou , Hviezdoslavova 23/3 map_btn
telefónne čislo:
(038) 7624111, (038) 7624114
Mobil:
(038) 7603746, (038) 7602547
Fax:
(038) 7602952, (038) 7602952

Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
979 12 Rimavská Sobota , Šrobárova 1 map_btn
telefónne čislo:
(047) 5621324, (047) 5612427
Mobil:
(047) 5621315
Fax:
(047) 5624015, (047) 5624015

Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Vežkoblahovská 23 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5571111-2 ústredňa, (031) 5522444 ústredňa
Mobil:
(031) 5571157 riaditež NSP, (031) 5571157 sekretariát

Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
054 01 Levoča , Probstnerova cesta 2 map_btn
telefónne čislo:
(053) 4512651, (053) 4513481
Mobil:
(053) 4513284
Fax:
(053) 4512377, (053) 4512377

Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
907 01 Myjava , Staromyjavská 59 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6212721, (034) 6212722
Mobil:
(034) 6212723
Fax:
(034) 6212096, (034) 6212096

Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
028 13 Trstená , Mieru 549/16 map_btn
telefónne čislo:
(043) 5307111, (043) 5392868
Fax:
(043) 5392449, (043) 5392449

Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
031 23 Liptovský Mikuláš , Palučanská 25 map_btn
telefónne čislo:
(044) 5541339
Fax:
(044) 5541212, (044) 5541212

Nemocnica s poliklinikou

Sídlo:
058 45 Poprad , Banícka 803/28 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7725012, (052) 7763626
Fax:
(052) 7764260, (052) 7764260
1 2 3 »