Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


hovädzí dobytok // ObchodnyRegister.com

1 2 »

AGRODRUŽSTVO Tarnov

AGROSPOL Poľnohospodárske družstvo Čierne Pole

AGROVÝROBA, spol. s r.o.

Poľnohospodárske družstvo

Poľnohospodárske družstvo Bobot-Horňany

Poľnohospodárske družstvo Očová

Sídlo:
962 23 Očová , SNP 360/75 map_btn
telefónne čislo:
045 534 90 73, 045 534 90 63
Fax:
045 534 90 66

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce

Poľnohospodárske družstvo Senohrad

Sídlo:
962 43 Senohrad , Senohrad 277 map_btn
telefónne čislo:
045 / 559 51 25, 045 / 559 51 26, 045 / 559 52 64
Mobil:
0905 451 571
Fax:
045 / 540 20 18, 045 / 540 20 19, 045 / 540 20 20

Agrodružstvo Bystré

Agrodružstvo Rimavská Seč

Sídlo:
980 42 Rimavská Seč , Rimavská Seč map_btn
Poštová adresa:
980 42 Rimavská Seč , Záhradná 410 map_btn
telefónne čislo:
047 / 559 31 96
Fax:
047 / 559 31 96

AGROPRODUKT Ľubiša, s.r.o.

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Sídlo:
932 01 Veľký Meder , Nový Dvor map_btn
telefónne čislo:
031/5903411
Mobil:
0904 234 567
Fax:
031/5903429

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec - Kvalitné družstvo

Poľnohospodárske družstvo Vyšná Slaná

AGROBAN, s.r.o.

AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo

Biofarma

Farma Pružina

HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.

1 2 »