Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


hrozno // ObchodnyRegister.com

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec - Kvalitné družstvo

SELIT, spol. s r.o.

AGROPEST, spol. s r.o.

Sídlo:
951 05 Vežký Cetín , č.510 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6597252

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

Rožnícke družstvo Moravany

VINTEKO, spol. s r.o.

Sídlo:
951 61 Telince , č. 55 map_btn
telefónne čislo:
(037) 7881017, (037) 7881921
Fax:
(037) 7881922, (037) 7881922