Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


hutnícké materiály // ObchodnyRegister.com

Stavebniny Mesiaček - KOVEMA

STEEL CENTRUM, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Štrková 4 map_btn
telefónne čislo:
041 723 5810
Mobil:
0905 751 202, 0908 933 127
Fax:
041 723 5811