Oznámenie pre naąich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, ľe so spoločnos»ami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráµa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme ľiadne obchodné vz»ahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hµada»


ľalúzie a sie»ky // ObchodnyRegister.com

DREAL-M, s.r.o.

Drutex, s.r.o.

Sídlo:
977 01 Brezno , ©vermova 1025/5 map_btn
telefónne čislo:
00421 48 612 11 51
Mobil:
00421 911 965 111, 00421 910 963 647
Fax:
00421 48 612 11 52

STREX, s r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava 5 , Mánesovo námestie 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62250330
Mobil:
00421 903 704 174
Fax:
(02) 62250330