Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


ihličnaté drevo // ObchodnyRegister.com

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

INCO-MED s.r.o.

Ing. Eduard Bartoš - BARTEX

Sídlo:
018 52 Pruské , Areál PD Vršatec map_btn
telefónne čislo:
(042) 4440555
Fax:
(042) 4440556, (042) 4440556

MORION spol. s r.o.

Navos, spol. s r.o.