Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


imaging equipment for medical, dental and veterinary use. // ObchodnyRegister.com

EUR - MED, a.s.

Sídlo:
916 01 Stará Turá , Športová 1 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7954824
Fax:
(033) 7954809, (033) 7954809

SK Dent s.r.o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Moyzesova 816/102 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4322384

VETIS Poprad

VETIS Zvolen

WEGA - MS spol. s r.o.

Sídlo:
922 21 Moravany nad Váhom , Pálenická 601/1 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7747242, (033) 7747202
Mobil:
(033) 7733102
Fax:
(033) 7733101, (033) 7733101