Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


inžinierske služby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

Ing. arch. Ján Šimko f.arsi

AP-Projekt spol. s r.o.

ER-STAVING s.r.o.

Ing. Viliam Bátory SÚKROMNÝ PROJEKTOVÝ A INŽINIERSKY PODNIK

REPREX, s.r.o.

3T, s.r.o.

Sídlo:
010 03 Žilina , Bytčianska 123 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5002429
Fax:
(041) 5002426, (041) 5002426

ADATO, s.r.o.

Sídlo:
934 01 Levice , Šafárikova 1 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6355611
Fax:
(036) 6355612, (036) 6355612

AFE Foundry, s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Robotnícka 38 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4306851

AGSING, s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Farská 1 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6565653, (037) 6565654
Mobil:
(037) 6565655

Ateliér ASKO, s.r.o.

AXTON, s.r.o.

B.H.P.S., spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
851 01 Bratislava , Technická 5 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43631202, (02) 43631203

BETEX, s.r.o.

Cesproza, s.r.o.

Sídlo:
831 03 Bratislava , Budyšínska 14 map_btn

COMPAG SK s.r.o.

CZIPO - Pozemkové centrum

DOM a spol. s r.o.

Dunstav D.S., s.r.o.

EIC spol. s r.o.

ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s. r. o.

1 2 3 4 »