Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


inžinierske služby pre oblasť železníc // ObchodnyRegister.com

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

EX - ŽELING, s.r.o.

Sídlo:
831 04 Bratislava 3 , Kováčska 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55571104, (02) 55571851

sudop TRADE spol. s r.o. Košice

TECHNOPROJEKT Žilina, s.r.o.

Trnavská stavebná spoločnosť a.s.