Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


kanalizácia // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Aarsleff Hulín s.r.o.

Miroslav Kušnír

Bertovič, s.r.o.

IMEX Šaľa s.r.o.

INŠTALCOMP, s.r.o.

Sídlo:
085 01 Bardejov , Duklianska 17 map_btn
Poštová adresa:
085 01 Bardejov , Duklianska 17 map_btn
Sídlo:
085 01 Bardejov , Duklianska 17 map_btn
telefónne čislo:
054/4884098, 054/4884099
Mobil:
0905 912 932; 0905 912 933
Fax:
054/4884100

Ján Harakaľ - voda, kúrenie

Sídlo:
067 82 Modrá nad Cirochou , Modra nad Cirochou 255 map_btn
telefónne čislo:
057 / 779 30 17
Mobil:
0907 941 550

Mária Vašková OSF

Sídlo:
821 03 Bratislava , Solivarská 27 map_btn
Poštová adresa:
934 05 Levice , Ul. ku Bratke 2916/44 map_btn
Mobil:
0908/623 094

MITES, s.r.o.

PLANGAS-TRANS s.r.o.

Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou , Budovateľská 2770/33 map_btn
telefónne čislo:
057 / 442 22 15, 057 / 270 01 10, 057 / 442 60 87
Mobil:
0905/271 364

Poruchová služba, inštalatéri

Sierra Enterprises s.r.o.

VODA MITICKÝ s.r.o. - Jozef Mitický

AQUA DEFEKT, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Festivalová 18 map_btn
telefónne čislo:
00421 41 562 12 50, 00421 41 500 02 36
Mobil:
00421 903 502 102
Fax:
00421 41 562 12 42

Aquatech s.r.o.

D - IN, s.r.o.

DUMASTAV, s.r.o.

Dušan Titák

František Zsille - Kanál service

Sídlo:
821 07 Bratislava - Vrakuňa , Toryská 1 map_btn
telefónne čislo:
00421 32 771 20 48

JAGI, s.r.o.

Jozef Lapoš - Inštalácie

Sídlo:
900 29 Nová Dedinka , Sadová 1 map_btn
telefónne čislo:
00421 2 459 140 42
Mobil:
00421 903 464 012
Fax:
00421 2 459 140 42
1 2 »