hľadať


klimatizácia - vetranie - chladenie // ObchodnyRegister.com

N.B. - ELEKTROCENTRUM s.r.o.

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Okružná 88 map_btn
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota , Malohorská 2594 map_btn
telefónne čislo:
00421 903 525 564 Vladimír Nagy
Mobil:
00421 905 664 258 Peter Bednár
Fax:
00421 475 811 878