Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


klimatizácia - vetranie - chladenie // ObchodnyRegister.com

N.B. - ELEKTROCENTRUM s.r.o.

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Okružná 88 map_btn
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota , Malohorská 2594 map_btn
telefónne čislo:
00421 903 525 564 Vladimír Nagy
Mobil:
00421 905 664 258 Peter Bednár
Fax:
00421 475 811 878