Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


klimatizačná technika // ObchodnyRegister.com

CHLADMONT s.r.o.

Ladislav Mede

Marián Kucman

Jozef Kolesár Serviskol

JUKITECH, s.r.o.

mg-KLIMAPLUS, s.r.o.

N.B. - ELEKTROCENTRUM s.r.o.

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Okružná 88 map_btn
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota , Malohorská 2594 map_btn
telefónne čislo:
00421 903 525 564 Vladimír Nagy
Mobil:
00421 905 664 258 Peter Bednár
Fax:
00421 475 811 878

Novoklim s.r.o.

Sídlo:
952 01 Vráble , Okružná 1699/17 map_btn
Mobil:
00421 905 484 570

Richard Scholz - BIDOSCH

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Moyzesova 18 map_btn
telefónne čislo:
02 459 43806
Mobil:
0905 678 242, 0905 678 330