Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


komplexné poradenstvo // ObchodnyRegister.com

HEMIS s.r.o.

Ing. Lenka Slahúčková

AGRODOL, s.r.o.

Artplan spol. s r.o.

Sídlo:
811 08 Bratislava , Karadžičova 27 map_btn
Poštová adresa:
811 08 Bratislava , Karadžičova 27 map_btn
Sídlo:
811 08 Bratislava , Karadžičova 27 map_btn
telefónne čislo:
02 / 554 106 53
Mobil:
0905 409 371

PRactive s.r.o.