Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


kontajnery // ObchodnyRegister.com

Milan Bednárik

Jozef Horváth

Sídlo:
930 33 Horný Bar , č. 227 map_btn
telefónne čislo:
031 / 559 72 34, 031 / 559 73 19
Mobil:
0905 455 066

KOMA SLOVAKIA s.r.o.

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

STROJLAB, s.r.o.

Constahl s.r.o.

Sídlo:
919 43 Cífer , Bratislavská cesta 525/21 map_btn
Poštová adresa:
949 01 Nitra , Jakuba Haška 5 map_btn
telefónne čislo:
00421 33 533 37 31
Mobil:
00421 904 672 970
Fax:
00421 33 559 92 91

DARYN, s.r.o.

Sídlo:
073 01 Sobrance , Michalovská cesta 66 map_btn
telefónne čislo:
00421 56 652 32 04
Fax:
00421 56 652 32 04

KOVOPRODUKT s.r.o. Michalovce

Sídlo:
071 01 Michalovce , Stavbárov 1 map_btn
Mobil:
00421 918 615 497, 00421 917 619 628

Ladislav Tóth - KOVORENT

Sídlo:
946 03 Kolárovo , Harcsová ul. 53 map_btn
telefónne čislo:
035 777 5005
Mobil:
0905 259 378
Fax:
035 777 5006

LITA, s.r.o.

MENERT spol. s r.o.

MEVAKO spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava

NITRAMETAL SK, s.r.o.

ROCHMEX, s.r.o., Rožňava

Unistav Teplička, s. r. o.