Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


laná // ObchodnyRegister.com

1 2 »

ZLOM, s.r.o.

Sídlo:
821 07 Bratislava , Bebravská 7 map_btn
telefónne čislo:
02 / 436 305 41
Mobil:
0915 875 969
Fax:
02 / 436 305 41

a-max sk, s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava 2 , Mlynské nivy 56 map_btn

AGRI FAIR - POWER LIFT, spol. s r.o.

AUTO-KOVO PLUS, s.r.o.

AUTO-KOVO, s.r.o.

Borgi s.r.o., organizačná zložka

Sídlo:
902 01 Pezinok , Bratislavská 85 map_btn
telefónne čislo:
(033) 6423081, (033) 6423082
Fax:
(033) 6423088, (033) 6423088

EXIS Žilina, s.r.o.

Sídlo:
010 08 Žilina , Pri Rajčianke 45 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5652645, (041) 5004056
Mobil:
(041) 5004057
Fax:
(041) 7641821, (041) 7641821

FASTNET, spol. s r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , M.R.Štefánika 19 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7430390, (032) 7430391
Fax:
(032) 7430390, (032) 7430390

Finso obchod, s.r.o.

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.

HUVYK, spol. s r.o.

ITALINOX Slovakia, s.r.o.

KAMMIKO OBCHOD - SLUŽBY

LANAP - Ľubomír Fech

Sídlo:
821 07 Bratislava , Vlčie Hrldo 90 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45640008
Fax:
(02) 45520833, (02) 45520833

Lesy SR š.p. Banská Bystrica

MEANDER, spol. s r.o.

POLNOMARKET, spol s r.o.

TIMM SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
911 04 Trenčín , Nozdrkovce 3140/37 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6401709, (032) 6401713
Fax:
(032) 6401712, (032) 6401712

VERCAJCH CENTRUM, spol. s r.o.

VIBO, a.s.

1 2 »