hľadať


laserová operácia oči // ObchodnyRegister.com

MUDr. Vladimír Oleár, CSc

Sídlo:
010 01 Žilina , Na Malý Diel 8042/32 map_btn
telefónne čislo:
041/562 70 48; 041/562 70 17
Mobil:
+421/903 804 220