hľadať


likvidácia odpadu z domácností // ObchodnyRegister.com

M.P.R. Slovakia, spol. s r. o.

Marius Pedersen, a.s.

Martin Viskup

MESTSKÁ SKLÁDKA, s.r.o.

Sídlo:
990 01 Vežký Krtíš , Škultétyho 37 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4830631

Petmas - Ekos s.r.o.

Štefan Petráš - ŠPEP