Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


mail delivery services. // ObchodnyRegister.com

AMETYST, spol. s r.o.

Sídlo:
017 05 Považská Bystrica , Považská Teplá 515 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4327346
Fax:
(042) 4260941, (042) 4260941

CCS - Cargo Customs Service, s.r.o.

DIMAR Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , Handlovská 22 map_btn
telefónne čislo:
(02) 33332352
Fax:
(02) 33332112, (02) 33332112

EUROSLOVAKIA TRANS, s.r.o.

Jozef Barniak- JOBA

Sídlo:
965 01 Ladomerská Vieska , Priemyselná 3 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6727047

KOLOS s.r.o.

Sídlo:
841 05 Bratislava , Ľ. Fullu 9a map_btn
telefónne čislo:
(02) 65316504
Fax:
(02) 65411946, (02) 65411946

MARTIMEX-SPEDITION,spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
036 01 Martin , Červenej armády 1 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4224400, (043) 4224401
Mobil:
(043) 4224402, (043) 4224403
Fax:
(043) 4224500, (043) 4224500

MOVEO, s.r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , Ižjušinova 1031/4 map_btn
Fax:
(02) 20725665, (02) 20725665

Prvá Doručovacia, a.s.

Sídlo:
821 06 Bratislava , Hviezdna 38 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44638708
Fax:
(02) 44638709, (02) 44638709

SETTO spedition Bratislava, s.r.o.

Sídlo:
831 06 Bratislava , Na pántoch 18 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49110602
Fax:
(02) 49110629, (02) 49110629

Slovak Mail Services a.s.

Sídlo:
931 04 Bratislava , Stará Vajnorská 90 map_btn
telefónne čislo:
(0918) 348100
Fax:
(02) 44640274, (02) 44640274

SLOVAKTEAM, s.r.o.

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Partizánska cesta 9 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4143111, (048) 4143112
Mobil:
(048) 4339250, (0800) 122413
Fax:
(048) 4115208, (048) 4115208

TOPTRANS SK Banská Bystrica

TOPTRANS SK Bratislava

TOPTRANS SK Košice

TOPTRANS SK Nitra

TOPTRANS SK Poprad

TOPTRANS SK Žilina