hľadať


materská škola // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 »

Materská škola, Hrebendova 5, Košice

Materská škola, Ku škôlke 196/11, Žilina

Materská škola, SNP 27, Sliač

Obec Kraľovany

Obec Nemce

Obec Stročín

Obec Zbyňov

Obec Štitáre

Sídlo:
951 01 Štitáre , Pri Prameni 125/14 map_btn
telefónne čislo:
037/6528828
Mobil:
0918 320 830
Fax:
037/6528828

Základná škola s materskou školou Rakovice

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Hajnáčka 419

Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87

Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce

Základná škola s materskou školou, Hájske 67

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

Základná škola s materskou školou, Udiča 248

Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Obec Ipeľské Predmostie

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Kostolné Kračany

1 2 3 4 5 »