Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


mazacie oleje // ObchodnyRegister.com

1 2 »

GAZA OIL, s.r.o.

ASTÁT s.r.o.

Sídlo:
040 11 Košice , Vozárova 1 map_btn

AUTO-PRIM TRADING spol. s r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Hlinská 16 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7241505, (041) 5655446
Fax:
(041) 7248372, (041) 7248372

Car Care spol. s r.o.

Castrol Slovensko, s.r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava 2 , Rožňavská 34 map_btn
telefónne čislo:
(02) 48276300 , (02) 48276407
Mobil:
(02) 48276305, (02) 48276403
Fax:
(02) 48276450, (02) 48276450

CHAER, spol. s r.o.

Sídlo:
900 31 Stupava , Hlavná 34 map_btn
telefónne čislo:
(0905) 511868, (0904) 324105
Fax:
(02) 65934661, (02) 65934661

DIAKOR

Čerpacia stanica SHELL

Sídlo:
821 06 Bratislava 214 , Popradská map_btn
telefónne čislo:
(02) 45640164

Fintor Peter - PEMIDA

Istrex Oil s.r.o.

Sídlo:
851 04 Bratislava , Šustekova 49 map_btn
telefónne čislo:
(02) 67285111, (02) 67285101
Fax:
(02) 67285209, (02) 67285209

MEDIUM, spol. s r.o.

Sídlo:
974 11 Banská Bystrica , Rudlovská cesta 66 map_btn

Milan Pásztor - Prima auto

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
906 12 Hradište pod Vrátnom , U ihriska 300 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6581202, (034) 6516725
Fax:
(034) 6581401, (034) 6581401

PARAPETROL a.s.

PARAPETROL, a.s.

PARAPETROL, a.s.

Sídlo:
831 04 Bratislava , Stavitežská 3 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44871675
Fax:
(02) 44871653, (02) 44871653

PARAPETROL, a.s.

Peter Dlugoš

Peter Martinek - S T A P Trenčín

Sídlo:
911 01 Trenčín , Východná 2338/19 map_btn

PNEUMAX spol. s r.o.

1 2 »