Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


mazivá // ObchodnyRegister.com

Ing. Tibor Zagiba - Zagiba OIL

Sídlo:
049 51 BRZOTÍN , Bak 589 map_btn
telefónne čislo:
058 / 732 17 12
Mobil:
0903 610 497

Motopoint SK, s.r.o.

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Kálmána Mikszátha 268 map_btn
telefónne čislo:
047 / 562 21 52
Mobil:
0911 982 552
Fax:
047 / 562 21 52

DAPAX s. r. o.

Čerpacie stanice - JOPI TRADE, spol. s r.o.

GAZA OIL, s.r.o.

Lubexpert Slovakia s. r. o.

LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o.

ROSS NITRIANSKE RUDNO, spol. s r.o.

Sídlo:
972 26 Nitrianske Rudno , Madvova 235 map_btn
telefónne čislo:
046/5455096
Mobil:
0915 858 679, 0905 257 696, 0905 571 614

Swd Slowakia, s. r. o.

ZLOM, s.r.o.

Sídlo:
821 07 Bratislava , Bebravská 7 map_btn
telefónne čislo:
02 / 436 305 41
Mobil:
0915 875 969
Fax:
02 / 436 305 41

BIO - PARTNERS, s.r.o.

Sídlo:
085 01 Bardejov , Slovenská 5 map_btn
Mobil:
00421 911 060 462

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.

LEMA Group s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Gorkého 26 map_btn
Mobil:
0915 839 925