Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


medical devices. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Carl Zeiss spol. s r.o. - organizačná zložka Carl Zeiss Slovensko

JG - MEDICOR, s.r.o.

UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom

Sídlo:
911 05 Trenčín , Zlatovská 2211 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6520721

A care, s.r.o.

Sídlo:
916 24 Horná Streda , Družstevná 64 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7773070, (032) 7773071
Fax:
(032) 7773072, (032) 7773072

ADAMED - Ing. Daniel Priadka

Sídlo:
921 01 Piešťany , A.Trajana 2 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7735022, (033) 7743812
Mobil:
(033) 7743813

ADAMED, s.r.o.

Sídlo:
921 01 Piešťany , E.F. Scherera 38/4799, P.O.Box C 19 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7743812
Fax:
(033) 7743813, (033) 7743813

ADOS-DS, s.r.o.

AGA GAS,s.r.o.

Sídlo:
831 02 Bratislava 1 , Odborárska 23 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49102511, (02) 49102512
Fax:
(02) 49102546, (02) 49102546

AIRSONIC spol. s r.o.

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Trenčianska 17, P.O.Box 13 map_btn

ALLMEDICAL s.r.o.

Amedis, s.r.o.

Sídlo:
921 01 Piešťany , Mlynská 10 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7744230, (033) 7744231
Fax:
(033) 7720932, (033) 7720932

AMIREX PLUS, spol. s r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Hodžova 7 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6557555

ARMAPLAST,s.r.o.

Art Dental Studio, s. r. o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Nám.Ľ.Štúra 1 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7233708

Askin & Co., spol. s r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava , Martinská 31 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43420145

Astra R & V, spol. s r. o.

AUDIOPROTETIKA DUNAJ

Sídlo:
821 09 Bratislava 2 , Oravská 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53413504, (02) 53413506

AUDIOSCAN, s.r.o.

AVANTEK, spol. s r.o.

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Piešťanská 44 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7715725

B.BRAUN Medical, spol. s r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava 5 , Handlovská 19 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63838920, (02) 63827721
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »