Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


medzinárodná nákladná doprava // ObchodnyRegister.com

B.T. Transport s.r.o.

BaK TRANS s.r.o.

BC LOGISTICS, s.r.o.

Rudolf Rajčáni

B.L.B. SPED, s.r.o.

EDART s. r. o.

HANZY-TRANS, s.r.o.

Horniak Trans s.r.o.

Robert Tornyai - I.R.T.

ROLLING CARS SLOVAKIA s.r.o.

T-TRANS Takács Ladislav, s. r. o.

B&B TEAM, s.r.o.

HS - TRANS s.r.o.

Sídlo:
066 01 Humenné , Tolstého 110/12 map_btn
telefónne čislo:
057 775 5659
Mobil:
0903 905 225

Ing. Marián Ajpek MAD

Vladimír Dostál - zemní práce, autodoprava, s.r.o. - organizačná zložka