hľadať


metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti // ObchodnyRegister.com

ALBAX STEEL, spol. s r.o.

Contipro s.r.o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Kračanská cesta 5145/40A map_btn
telefónne čislo:
(031) 5500357

EX-EL s.r.o.

Sídlo:
036 08 Martin , Helsinská 50 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4283023, (043) 4283554
Fax:
(043) 4284739, (043) 4284739

I.P.C. REFRACTORIES, spol. s r.o.

IMET, a.s.

MEPROM- Ing.Jozef Žibrún

REFRAKO s.r.o.

SJT s.r.o.