Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


motorová nafta // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Čerpacia stanica - Ing. Anton Súkeník

GAZA OIL, s.r.o.

AGIP SLOVENSKO,s.r.o.

Sídlo:
821 09 Bratislava , Priemyselná 1/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 50700411, (02) 62520859
Fax:
(02) 50700441, (02) 50700441

BIO - plus, s.r.o., Spišská Nová Ves

Sídlo:
053 63 Spišský Hrušov , č. 195 map_btn
telefónne čislo:
(053) 4298560, (053) 4410281
Fax:
(053) 4492138, (053) 4492138

ČAĎU recycling s.r.o.

EXPRESSTRANS, spol. s r.o.

Jozef Zaťura

Sídlo:
058 01 Poprad , Predné Hony 3635 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7721303, (052) 7765750

MEDIUM, spol. s r.o.

Sídlo:
974 11 Banská Bystrica , Rudlovská cesta 66 map_btn

MH Tank Diesel, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Kamenná 2826/16 map_btn

OKTAN, a.s.

OMV Slovensko,s.r.o.

Pavol Šlosar - Čerpacia stanica Jakub

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Partizánska cesta 6219 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4142829

PROGRES PLUS, s.r.o.

Sídlo:
905 01 Senica , Hollého 716/38 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6515337, (034) 6515338

REAL - N, s.r.o. Čerpacia stanica

Rhenus Lub s.r.o. organizačná zložka

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Žilinská 790/17 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4340329
Fax:
(042) 4340330, (042) 4340330

S.T.S. NITRA, spol. s r.o.

SLOVNAFT a.s.

Sídlo:
066 01 Humenné , Mierová 96 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7752502

SLOVNAFT a.s.

Sídlo:
094 31 Hanušovce nad Topžou , Dukelská 2 map_btn
telefónne čislo:
(057) 4450723

SLOVNAFT a.s.

Sídlo:
068 01 Medzilaborce , Dobrianskeho 116/14 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7321292

SLOVNAFT, a.s.

Sídlo:
824 12 Bratislava 23 , Vlčie hrdlo map_btn
telefónne čislo:
(02) 58591111, (02) 40241111
Mobil:
(02) 40551111, (02) 40556535
1 2 »