Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


náhrobné kamene // ObchodnyRegister.com

Ervín Nagy - GARANT N & N

Imrich Lipták - TERAZZO

Kamenárstvo KAJAL

Ján Putifár - kamenárstvo

Kamenárstvo Pavlisko - Vladimír Pavlisko

Stanislav Orovnický V O D O S T A V

T.Š.Kamenárstvo, s.r.o.

Štefan Boldižár PARADISO - INDIA

Kamenárstvo GRANIT – TMM Trade, s. r. o.

Vincent Višňan - KAMENÁRSTVO

Sídlo:
032 02 Závažná Poruba , č. 452 map_btn
telefónne čislo:
044 554 73 48
Mobil:
0918 515 552, 0918 515 552, 0907 526 053
Fax:
044 554 7348