Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


nákup a predaj kukurice // ObchodnyRegister.com

GAMOTA výrobné družstvo

Sídlo:
945 01 Komárno , E.B.Lukáča 25 map_btn
Poštová adresa:
945 01 Komárno , Hadovská 870 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7720147, (035) 7720148
Mobil:
0903 422 582