Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


nebezpečný odpad // ObchodnyRegister.com

EKO LOG, s. r. o.

OK-plus s.r.o.

PolyStar, s.r.o.

MAJTUL, s.r.o.

RAMEKO s.r.o.

Sídlo:
094 35 Čaklov , č. 6 map_btn
prevádzka:
094 35 Soľ , areál Agrodružstvo map_btn
prevádzka:
087 01 Lúčka , č. 178 map_btn
telefónne čislo:
057 449 61 60
Mobil:
0905 785 487, 0915 845 519

Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.

Sídlo:
900 90 Dubová , Hlavná 39 map_btn
Mobil:
00421 903 771 767