hľadať


Neurológia // ObchodnyRegister.com

MUDr. Agáta Hilvertová - neurológia

MUDr. Ildikó Valková - neurologická ambulancia - OrtoNeur s.r.o.

MUDr. Miroslava Korekáčová

MUDr. Klára Vermesová - SYNAPSIS V spol. s r.o.

NEUROPEDIA, s.r.o. - MUDr. Dagmar Patúšová

NEUROSYME s.r.o. - MUDr. Melánia Sýkorová

SANTE s.r.o. - MUDr. Ľudmila Kalafusová

Sídlo:
040 01 Košice , Jakobyho 14 map_btn
telefónne čislo:
055 632 2255
Mobil:
0918 448 5957