Oznámenie pre naąich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, ľe so spoločnos»ami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráµa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme ľiadne obchodné vz»ahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hµada»


objemové čerpadlá na kvapaliny s vratným pohybom (piestové) // ObchodnyRegister.com

HCP - čerpacia technika s.r.o.

Ing. Vladimír Vlček - DG SERVIS KOMPRESORY

ROTAS spol. s r.o.

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.

VERDER Slovakia s.r.o.