Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


odvoz odpadu // ObchodnyRegister.com

1 2 »

HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.

Hollý, s.r.o.

Martin Heriban

Milan Bednárik

Milan Cina - CINAD

KOSEC plus s. r. o.

BORINA EKOS s.r.o.

CLEAN CITY spol. s r.o.

IFM, a. s.

VES-STAV s.r.o.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Dopravné služby PB

EKO LOG, s. r. o.

EL - TRANS Prešov, s. r. o.

HK Company, s. r. o.

Obec Čiližská Radvaň

Obec Kamenná Poruba

Oľga Danihelová- DANIHELS

Technické služby Gabčíkovo

UNIKOMAS a.s.

1 2 »