Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


olej a produkty odvodené z uhlia // ObchodnyRegister.com

Baňa Dolina, a.s.

Sídlo:
990 12 Vežký Krtíš , Dolina 77 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4830312
Fax:
(047) 4830246, (047) 4830246

Baňa Čáry, a.s.

Ekodrim s.r.o.

KiMEX a.s.

Sídlo:
040 01 Košice , Poštová 8 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6224120, (055) 6232493
Fax:
(055) 6782277