hľadať


orchestral entertainment services. // ObchodnyRegister.com

Slovenská filharmónia

Sídlo:
816 01 Bratislava , Medená 3 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59208111

Štátny komorný orchester Žilina

Sídlo:
011 28 Žilina , Dolný val 47 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5620952, (041) 5620256
Mobil:
(041) 5620979
Fax:
(041) 5626972, (041) 5626972