Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


organizovanie spoločenských akcií // ObchodnyRegister.com

ALNEX, s.r.o.

Sídlo:
040 04 Košice , Alejova 2 map_btn
telefónne čislo:
055 / 799 49 66
Mobil:
0903 408 179

BISTRO MILOŠ - Miloš Berkeš

ČÁRDA U JOZEFA s.r.o.

Pizza & Restaurant Paládium

Reštaurácia AQUAVIA

Reštaurácia MYSTIK

Reštaurácia Prístavka

Reštaurácia u poľovníka

Reštaurácia REDUTA

Sídlo:
058 01 Poprad , Námestie sv. Egídia 44 map_btn
Mobil:
0911 196 872; 0907 200 531

Čínska reštaurácia SHANGHAI

Gastrorekrea s.r.o.

Ing. Miroslav Adamčák - Reštaurácia DVOR U JOZEFA

Motorest Goral

COCTAIL PARTY SERVIS - Milan Ficka