hľadať


organizovanie výstav, vežtrhov a kongresov // ObchodnyRegister.com

1 2 »

1. košická výstavná spoločnosť, s.r.o.

Sídlo:
040 11 Košice , Gemerská 3 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6446735
Fax:
(055) 6446726, (055) 6446726

A-21,reklamná agentúra,s.r.o.

A-SICE, s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Hlavná 103 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7732493

AETNA Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Námestie Štefana Moyzesa 2 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4153549
Fax:
(048) 4153550, (048) 4153550

Agentúra BOCATIUS

Agentúra INGFOUR

AGROINŠTITÚT NITRA

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

akad. soch. Miloslav Šípka - REAL DESIGN

Sídlo:
841 05 Bratislava 4 , Hany Meličkovej 15 map_btn
telefónne čislo:
(02) 65311341

ALFAcon, s.r.o.

Sídlo:
811 05 Bratislava , Dobšinského 18 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52621232
Fax:
(02) 52442291, (02) 52442291

BB EXPO, spol. s r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , ČSA 12 map_btn
telefónne čislo:
(048) 412 59 45, (048) 415 26 91
Mobil:
(048) 415 44 92
Fax:
(048) 412 42 05, (048) 412 42 05

BDS agency, s.r.o.

BREMi CA Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
903 01 Senec , Pezinská cesta 30, P.O.Box 80 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45648074, (02) 45648075
Fax:
(02) 45648076, (02) 45648076

CK FIT TRAVEL, s.r.o.

Dom techniky ZSVTS Žilina

Sídlo:
010 08 Žilina , Vysokoškolákov 4 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5650803, (041) 7247225
Mobil:
(041) 5650208, (041) 5650804
Fax:
(041) 5655122, (041) 5655122

ENTERPRISE, spol. s.r.o.

FORSAM, spol. s r.o.

GaRT s.r.o.

Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o.

Sídlo:
043 23 Košice , Južná trieda 2/A map_btn
telefónne čislo:
(055) 6783196
Fax:
(055) 6782749, (055) 6782749

Hotel eurobus

1 2 »