Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


palety // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 »

Felix Madák - DREVOVÝROBA

RE-PRA, s.r.o.

CIFSTAV, spol. s r.o.

Dušan Papiak D P D

LEHO Trade, s.r.o.

Myjavská obchodná agentúra, a.s.

PALETY SLOVAKIA s. r. o.

PILEX s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Na Bystričku 44 map_btn
Poštová adresa:
036 01 Martin , Na Bystričku 44 map_btn
Sídlo:
036 01 Martin , Na Bystričku map_btn
telefónne čislo:
043/4136326
Mobil:
0907 694 881

AMAZON s.r.o.

Sídlo:
943 02 Nána , Madáchova 17 map_btn
Služby

RAVEN a.s.

3PACK s r. o.

A-HOLZ, s.r.o.

ALIP Slavomír Nemeš

Sídlo:
951 13 Branč , Nitrianska 124 map_btn
Služby

Anton Jendrol-DREVOSTAV

Sídlo:
018 63 Ladce , Za cementárňou map_btn
telefónne čislo:
(042) 4628686

Anton Kerekeš KERO

Arpád Untermayer ADUKO TRANS

ATS-Výroba Paliet

Sídlo:
082 33 Kráľová nad Váhom , 387 map_btn
telefónne čislo:
031/771-5629
Mobil:
0903/471-292

BEPOS, s.r.o.

BIOMASA, združenie právnických osôb

Sídlo:
023 34 Kysucký Lieskovec , č. 743 map_btn
telefónne čislo:
(041) 4231500
Fax:
(041) 4231505, (041) 4231505

CKN, s.r.o.

Sídlo:
955 01 Topoľčany , M.v. 1797 map_btn
Poštová adresa:
951 12 Ivanka pri Nitre , Novozámocká 267/44 map_btn
Mobil:
0918 264 568
1 2 3 4 5 6 »