Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


palivá // ObchodnyRegister.com

František Félix - RAMA

Sídlo:
925 84 Vlčany , č. 1598 map_btn
telefónne čislo:
031 / 701 38 42
Mobil:
0905 575 867; 0918 586 572; 0918 461 559

racingfuel s. r. o.

GAZA OIL, s.r.o.

KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.

Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

DUNAJ PETROL TRADE, a.s.

ČAĎU recycling s.r.o.

Čerpacia stanica

Sídlo:
934 01 Levice , Družstevnícka 2 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6312747

FENIX Group, s.r.o.

Sídlo:
050 01 Revúca , Nad Viničkou 1259/80 map_btn
Mobil:
0903 675 802
Fax:
058 442 1931

LOTOS HOLDING, a.s.

OMV Slovensko,s.r.o.

Peter Šindler International transport

PETROCHEMA, a.s.

Sídlo:
976 97 Nemecká , Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová map_btn
telefónne čislo:
(048) 6303301, (048) 6192109
Fax:
(048) 6303302, (048) 6303302

PH Group, s.r.o.

PROGRESS TRADING, a.s.

T a M trans spedition, s.r.o.

THERMO-REAL s.r.o.

TOPNAD, a.s.

UNIRAF SLOVENSKO s.r.o.