Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


papierenské, tlačiarenské a kníhviazačské strojové zariadenia a ich časti // ObchodnyRegister.com

ADER, s.r.o.

ATW GROUP, spol. s r.o.

HAGEL, s.r.o.

Helena Rychtáriková

Jozef Prachár - VOSS-Pra

PhDr.Peter Brezina - KOHI PAP

PRINTFLOW,s.r.o.

Róbert Gallo - GALLO