hľadať


paramedical services. // ObchodnyRegister.com

ADOS Partizánske, s.r.o.

Sídlo:
958 01 Partizánske , Rudolfa Jašíka 4/156 map_btn
telefónne čislo:
(038) 7497177
Fax:
(038) 7497177, (038) 7497177

Biodial, s.r.o.

Sídlo:
020 01 Púchov , Pod Lachovcom 1727/55 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4631462

Denné sanatórium pre deti s chybami zraku

Sídlo:
841 01 Bratislava 4 , Kudlákova 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 64360737, (02) 64531195

Detské kardiocentrum SR

Sídlo:
833 51 Bratislava , Limbová 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54788965, (02) 59371503
Mobil:
(02) 54792318
Fax:
(02) 54792317, (02) 54792317

DORYSA-G, s.r.o.

MEDCENTRUM, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , J. Milca 33 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5042408
Fax:
(041) 5042500, (041) 5042500

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.

Národný onkologický ústav

Sídlo:
831 01 Bratislava 3 , Klenová 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59378111, (02) 54774360

Nemocnica s poliklinikou Levice n. o.

Sídlo:
934 01 Levice , SNP 19 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6379222
Fax:
(036) 6227958, (036) 6227958

Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR

Sídlo:
811 05 Bratislava , Fraňa Kráža 14, Cintorínska 16 map_btn
telefónne čislo:
(02) 50946620, (02) 50946840
Mobil:
(02) 50947272

Nemocnica Zdravie, s.r.o.

Sídlo:
020 01 Púchov , Pod Lachovcom 1727/55 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4634415

Neurochirurgická klinika TU

Sídlo:
940 01 Nové Zámky , Slovenská 11 map_btn
telefónne čislo:
(035) 6912821, (035) 6912651
Mobil:
(035) 6912315, (035) 6912617

Poliklinika

Sídlo:
903 01 Senec , nám. 1.mája 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45924441, (02) 45924442
Mobil:
(02) 45924444, (02) 45925554
Fax:
(02) 45923450, (02) 45923450

SIVAN MEDICA SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
085 01 Bardejov , Hurbanova 17 map_btn
Fax:
(054) 4722228 , (054) 4722228

Sožná jaskyňa - regeneračné centrum DIOCHI

Stredoslovenský ústav srdcovo - cievnych chorôb

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Námestie L. Svobodu 1 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4700438
Fax:
(048) 4700439, (048) 4700439

Wellness KOVÁČOVÁ , s.r.o.

Sídlo:
962 37 Kováčová , Kúpežná 76/70 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5445383

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sídlo:
825 08 Bratislava 2 , Kvetná 11 map_btn
telefónne čislo:
(02) 50701111
Fax:
(02) 55564127, (02) 55564127