Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


špedičné služby // ObchodnyRegister.com

COBURG, spol. s r.o.

E.M.T. Group s. r. o.

L - trans, s.r.o.

TM3 s.r.o.

Miloš Nováčik s.r.o.

SPEDICA, s.r.o., organizačná zložka Slovensko

MAYER TRANSPORT, spol. s r.o.

Stanislav Urík - Autodoprava

ADATRANSPORT s.r.o.

DISTROS, s.r.o.

HANZY-TRANS, s.r.o.

IMAD - A, s.r.o.

Ján Majančik - REMATRANS

KATJA - TRANS, s.r.o.

Marián Kmeť

Robert Tornyai - I.R.T.

Viktor Varga - ViVa Trans

MO Transport Spedition s.r.o.