Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


pestovanie poľnohospodárskych plodín // ObchodnyRegister.com

AGREF, spol. s r.o.

Erika Benyüsová

Ildikó Radványiová

Ing. Norbert Fassinger - NOFA

Podielnicke družstvo DUNAJ

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KLAS

Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE

Poľnohospodárske družstvo Bošáca

Poľnohospodárske družstvo Kolárovo

Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec

Poľnohospodárske družstvo Zeleneč

Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov

Sídlo:
094 33 Vyšný Žipov , č. 289 map_btn
telefónne čislo:
057 449 1122, 057 449 1110, 057 449 1122