hľadať


pestovanie poľnohospodárskych plodín // ObchodnyRegister.com

AGREF, spol. s r.o.

Erika Benyüsová

Ildikó Radványiová

Ing. Norbert Fassinger - NOFA

Podielnicke družstvo DUNAJ

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KLAS

Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE

Poľnohospodárske družstvo Bošáca

Poľnohospodárske družstvo Kolárovo

Poľnohospodárske družstvo Zeleneč

Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec

Roľnícko-obchodné družstvo Vyšný Žipov

Sídlo:
094 33 Vyšný Žipov , č. 289 map_btn
telefónne čislo:
057 449 1122, 057 449 1110, 057 449 1122