Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


pohonné hmoty // ObchodnyRegister.com

UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.

DAPAX s. r. o.

Čerpacia stanica Jakomat

Sídlo:
986 01 Fiľakovo , Lučenecká 49 map_btn
telefónne čislo:
047/4330908; 047/4111272

František Félix - RAMA

Sídlo:
925 84 Vlčany , č. 1598 map_btn
telefónne čislo:
031 / 701 38 42
Mobil:
0905 575 867; 0918 586 572; 0918 461 559

Ing. Tibor Zagiba - Zagiba OIL

Sídlo:
049 51 BRZOTÍN , Bak 589 map_btn
telefónne čislo:
058 / 732 17 12
Mobil:
0903 610 497

GAZA OIL, s.r.o.

Milan Bosák B + B

REAL - H.M. s.r.o.

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.

JŠD-BON, spol. s r.o.

Sídlo:
935 62 Pohronský Ruskov , Hlavná 37 map_btn
Mobil:
0905 238 827

KCHK, s.r.o.

Sídlo:
022 01 Čadca , Hurbanova 2557 map_btn
telefónne čislo:
041 433 3049
Mobil:
0911 238 708, 0911 850 860, 0911 238 703