Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


poľnohospodárska výroba // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 »

BAKA AGRO s.r.o.

Družstvo ROVNEX so sídlom v Rovnom

JAKOS a.s.

Michal Szalay

MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným

Poľnohospodárske družstvo Jelšovce

Poľnohospodárske družstvo Kurimka

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch

Poľnohospodárske družstvo v Tomášove

Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská

AGRORENT, a.s.

POĽNOTREND Trebišov, a.s.

Roľnícke družstvo PRAMEŇ so sídlom v Sulíne

Poľnohospodárske družstvo KLAS

TURIEC - AGRO s.r.o.

AGREN, s.r.o.

Agro Tomašová a.s.

Agrodružstvo Kameničná

AGROEKOSPOL spol. s r.o.

AGROLENS spol. s r. o.

1 2 3 4 5 6 7 »