Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


poradenské architektonické služby // ObchodnyRegister.com

DREVOSPOL spol. s r.o.

445 architekti - Ing. arch. František Lehocký

A-SICE, s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Hlavná 103 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7732493

ASK s.r.o.

Bc. Lukáš Lovich - LUKAS

DOM a spol. s r.o.

HESCON s. r. o.

Ing. arch. Eva Bánhegyiová akad. arch.

Ing. arch. Jozef Hlinka

Ing. arch. Jozef Masaryk - ARCHPROJEKT

Ing. arch. Rudolf Melčák - ArchID

Ing. arch. Tomáš Jávorka

Ing. Igor Urban CSc.

Ing. Jozef Švantner - SLOS

Ing. Roman Štefanec STUDIO PROJEKT

MARKROP, s.r.o.

Martin Bišťan – ab architektonický ateliér

PROMA, s.r.o.

Stavproj

Sídlo:
931 01 Šamorín , Rybárska 3 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5624476

SVOJPOMOC, v.d.