hľadať


poskytovanie zdravotnej starostlivosti // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Ambulancia detského lekára - MUDr. Gabriela Černová, s. r. o.

LUNAMED s.r.o.

MJ PRAKTIKUS, s.r.o.

MUDr. Anna Schlosserová - REUMA, s.r.o.

MUDr. Eva Hritzová, chirurgia

MUDr. Lenka Kováčiková - všeobecná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Lýdia Jančíková s.r.o.

MUDr. Vladimír Blažo, pediatria

NEUROFYZ s.r.o. - MUDr. Pavel Beňo

SiniMed, s.r.o.

ZDRAVSTAR, s. r. o.

Angiotherapy, s. r. o.

HARMÓNIA Slovakia s. r. o.

KUBA, s.r.o. - MUDr. Vladimír Kuba

MedAl s.r.o.

Mental health, s.r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava , Bulharská 72 map_btn
Poštová adresa:
821 04 Bratislava , Vrútocká 40 map_btn
Sídlo:
821 04 Bratislava , Vrútocká 40 map_btn
telefónne čislo:
02/38101942
Mobil:
0905 791 223

MUDr. Darina Kordíková, všeobecná lekárka

MUDr. Katarína Kellnerová - HEKAMED, s.r.o.

MUDr. Magda Nagyová

MUDr. Marta Kaloková, s.r.o.

1 2 »