Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


práce vo výškach // ObchodnyRegister.com

VERTIKAL JOB s.r.o.

Ambróz Šimko - Amo, Agáta Šimková - právny nástupca

Ján Író

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

Vo výške, s.r.o.

B - ext s.r.o.

Sídlo:
020 01 Púchov , 1. mája 883/33 map_btn
telefónne čislo:
042 463 2925
Mobil:
0905 321 507

Marián Szekeres

NOVTECH SLOVAKIA

Sídlo:
920 01 Hlohovec , Svätopeterská 1481/13/ B map_btn
Mobil:
0915 366 461, 0949 761 072

ROPE-TECH s.r.o.

Sídlo:
971 01 Prievidza , Moštenická 4 map_btn
Mobil:
0907 821 436