Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


predaj a montáž okien a dverí // ObchodnyRegister.com

Vaš Dom 1 s.r.o.

Ladislav Balga

mf - servis trade s.r.o.

Pavol Faťun - P-mont

Sídlo:
058 01 Poprad , Dostojevského 12 map_btn
telefónne čislo:
052 / 468 40 91
Mobil:
0903 016 315; 0910 979 022
Fax:
052 / 773 09 05

Štefan Čuj - SOLID

Sídlo:
053 22 Jamník , č. 271 map_btn
telefónne čislo:
053 449 2574
Mobil:
0905 521 272