Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


predaj náradia // ObchodnyRegister.com

ALTRAX s.r.o.

Dom náradia - Ing. Marek Cziria

Ladicky s. r. o.

ST color, s.r.o.

COMMERC SERVICE spol. s r.o.

M & V SLOVAKIA, s.r.o.

r o t , s.r.o.

Eduard Bečka - ELMA

ELZAR

Norbert Pelegrin - NOREX

Peter Cinko - RENAR