Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


predaj pohonných hmôt // ObchodnyRegister.com

AGROFINAL, spol.s r.o.

Čerpacia stanica - Ing. Anton Súkeník

REAL - H.M. s.r.o.

DAPAX s. r. o.

Čerpacia stanica SHELL

Čerpacie stanice - JOPI TRADE, spol. s r.o.

GAZA OIL, s.r.o.

Varjaspol s.r.o.

Sídlo:
072 13 Palín , Čerpacia stanica map_btn
Sídlo:
072 13 Palín , Čerpacia stanica map_btn
telefónne čislo:
056/649 7423
Mobil:
0905 869 824

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.