hľadať


predaj potravín // ObchodnyRegister.com

Helena Tomková - ROZLIČNÝ TOVAR

Andrej Maťaš - Gira - Fruct

Sídlo:
087 01 Giraltovce , Dukelská 6 map_btn
telefónne čislo:
054 / 732 21 85
Mobil:
0905 299 485

Anna Karabinošová - POTRAVINY

Sídlo:
082 62 Uzovské Pekľany , 99 map_btn
Poštová adresa:
082 63 Jarovnice , 63 map_btn
telefónne čislo:
051 4594 584

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

Viliam Gothard-GONAREX